Quảng cáo Banner GDN Google là gì ? Nó hoạt động như thế nào ?

6. Đo lường hiệu quả quảng cáo banner Google

Mức hiệu quả quảng cáo chắc chắn sẽ chính là vấn đề mà nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp khi quyết định đầu tư cho quảng cáo, không riêng gì Google banner. Và khi đầu tư cho quảng cáo Google banner thì đương nhiên yêu cầu của các doanh nghiệp lúc này chắc chắn sẽ là phải đo lường được mức hiệu để xác định xem nó có tương xứng với mục tiêu, v ới những gì doanh nghiệp đã đầu tư hay không. Vậy thì doanh nghiệp sẽ dựa vào đâu để xác định được mức hiệu quả, đó là đến từ những con số thống kê được đo lường mà trong chiến dịch mà Google sẽ trả về cho doanh nghiệp bạn trong đó bao gồm:

– Lượng truy cập của người dùng vào website, thông số này sẽ có ảnh hưởng đến tỷ lệ nhập chuột và ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng hiển thị của quảng cáo

– Lượng hiển thị của quảng cáo: Khi quảng cáo hiển thị càng nhiều, khả năng tiếp cận người dùng sẽ càng tăng, lượng tương tác của người dùng vào quảng cáo cũng từ đó được cải thiện và sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp bạn sẽ có được khả năng tiếp cận khách hàng tốt hơn. Từ đó cơ hội bán hàng sẽ tăng lên, để đạt mục tiêu trên yêu cầu doanh nghiệp bạn sẽ cần lựa chọn một giá thầy hợp lý cho quảng cáo

– Tỷ lệ chuyển đổi: Hành động chuyển đổi hành vi của người dùng sau khi truy cập website cửa hàng từ quảng cáo sẽ mang lại những lợi ích trực tiếp cho doanh nghiệp bạn. Khi tỷ lệ chuyển đổi này càng cao, càng tốt thì chắc chắn hiệu quả của chiến dịch đang được thể hiện

Về vấn đề liên quan đến các nhấp chuột ảo, nhấp chuột gian lận của người dùng vào quảng cáo, doanh nghiệp không cần quá quan tâm bởi Google đã có hướng giải quyết cho vấn đề này. Nếu như chiến dịch quảng cáo banner Google có nhận được những nhấp chuột ảo, Google phát hiện thì cuối chiến dịch, khoản phí trước đó doanh nghiệp đã phải chi cho những nhấp chuột ảo, gian lận này sẽ được hoàn lại