DỊCH VỤ QUẢNG CÁO CHUYÊN NGHIỆP ĐỐI TÁC QUẢNG CÁO CỦA GOOGLE TẠI VIỆT NAM

Vị trí 1 : Quảng cáo từ khóa

Gồm có:

  • Top 4 từ trên xuống
  • Nằm bất cứ trang nào trong trang đầu tiên
  • Top 1 2 trên kết quả trang tìm kiếm

Vị trí 2 và 3 : Quảng cáo shoping.

Với quảng cáo này yêu cầu là sản phẩm vật lý sản phẩm dịch vụ không thể quảng cáo được

 

NHẬP THÔNG TIN CẦN QUẢNG CÁO