các gói website giá rẻ dành cho cá nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ

Gói cơ bản
550 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 0
Dung lượng lưu trữ 50 Mb
Băng thông 15gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu Ko
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Thiết kế banner lần đầu 1 banner
Ẩn thông tin TNC Không
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng Không
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online không
Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Giới thiệu
2 000 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 10
Dung lượng lưu trữ 700mb
Băng thông 35gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Miễn phí hosting
Hổ trợ 10 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Bán hàng
3 500 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 1000
Dung lượng lưu trữ 2GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 20 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 10 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 15 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Cao cấp
6 000 000 vnđ

Số lượng sản phẩm không giới hạn
Dung lượng lưu trữ 4GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 50 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 3 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 15 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 25 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói cơ bản
550 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 0
Dung lượng lưu trữ 50 Mb
Băng thông 15gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu Ko
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Thiết kế banner lần đầu 1 banner
Ẩn thông tin TNC Không
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng Không
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online không
Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Giới thiệu
2 000 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 10
Dung lượng lưu trữ 700mb
Băng thông 35gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Miễn phí hosting
Hổ trợ 10 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Bán hàng
3 500 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 1000
Dung lượng lưu trữ 2GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 20 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 10 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 15 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Cao cấp
6 000 000 vnđ

 

 

Số lượng sản phẩm không giới hạn
Dung lượng lưu trữ 4GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 50 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 3 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 15 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 25 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói cơ bản
550 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 0
Dung lượng lưu trữ 50 Mb
Băng thông 15gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu Ko
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Thiết kế banner lần đầu 1 banner
Ẩn thông tin TNC Không
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng Không
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online không
Khuyến mãi khi đăng ký 2 năm Giảm 10%
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Giới thiệu
2 000 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 10
Dung lượng lưu trữ 700mb
Băng thông 35gb
Miễn phí Tên miền .com năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Miễn phí hosting
Hổ trợ 10 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Bán hàng
3 500 000 vnđ

Số lượng sản phẩm 1000
Dung lượng lưu trữ 2GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 20 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 2 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 10 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 10 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 15 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free

Gói Cao cấp
6 000 000 vnđ

 

 

Số lượng sản phẩm không giới hạn
Dung lượng lưu trữ 4GB
Băng thông Không giới hạn
Miễn phí Tên miền (.com|.net) năm đầu
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 50 sản phẩm
Thiết kế banner lần đầu 3 banner
Hỗ trợ nhập liệu ban đầu 15 bài viết
Bảo mật website SSL
Email theo tên miền riêng 5 email
Hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt
Phiên bản Mobile
Thanh toán online
Hổ trợ 25 đánh giá sao trang Fancebook
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365 Free